Un nou Reglament pel Consell de Medi Ambient

Es recullen propostes a l’esborrany del reglament fins el 26 de novembre.

0
212

El Consell Municipal de Medi Ambient, és un òrgan de participació ciutadana que treballa amb l’Ajuntament tractant temes relacionats amb aquest sector. Amb l’aprovació del Reglament de Participació Ciutadana, l’adequació del reglament d’aquest Consell es presenta com una oportunitat per incorporar canvis que facilitin i agilitzin la feina, aclarir les seves funcions i simplificar el seu funcionament.

A part de reordenar les persones que poden ser membres, el reglament incorpora la possibilitat de crear grups de treball que fixin l’atenció en àmbits ambientals concrets. La finalitat d’aquesta nova forma de funcionament és fugir de fórmules merament informatives i convertir el Consell en un òrgan de treball més àgil, propositiu i coresponsable amb les propostes i les accions de sensibilització, sempre dins de les competències atribuïdes a l’Ajuntament en matèria de medi ambient.

També es cerca incorporar al seu funcionament eines digitals, com la Plataforma Decidim per Sant Adrià, guanyant més transparència per la ciutadania.

Abans de la redacció de l’esborrany de reglament, ja es va realitzar una consulta pública prèvia i es va demanar opinió al propi Consell de Medi Ambient.

Un cop redactat l’esborrany, es vol posar també a l’abast de la ciutadania i d’altres entitats amb la voluntat de recollir propostes i suggeriments. Les propostes es recolliran fins el dia 26 de novembre mitjançant una instància genèrica adreçada al Consell de Medi Ambient o enviant un correu electrònic a cmambient@sant-adria.net, tot indicant el nom o entitat proposant i els mitjans de contacte.