Sant Adrià renaturalitza l’entorn del riu Besòs

Les actuacions al carrer de la Pau, al parc de la Pau i als terrenys del futur equipament de La Catalana s’emmarquen en el projecte Besòs Saludable que vol transformar el tram baix del riu en un entorn més sa.

0
110

Fa unes setmanes es van iniciar al municipi tres actuacions de renaturalització impulsades pel Consorci del Besòs: al carrer de la Pau, al parc de la Pau i al solar on s’ubicarà el futur equipament de La Catalana.

*Carrer de la Pau. El projecte consisteix en la plantació de pins pinyers en els espais lliures dels parterres dels voltants del carrer de la Pau, que incrementa la superfície arbrada. Inclou també un canvi de gestió en l’àrea de gespa que consistirà en una sega única anual, cap al febrer, i que es convertirà en prat d’interès per a ocells i invertebrats

*Parc de la Pau. S’incrementa també la superfície arbrada amb la plantació de pi pinyer, per promoure la capacitat d’acollida d’ocells migratoris i convertir-se en espai davant del mar acollidor per a la ciutadania amb ombra i prat.

Tant en el carrer de la Pau com en el parc de la Pau s’afavoreix la fixació de carboni en un entorn amb força activitat industrial i proper a la Ronda . Com a mesures complementaries de foment de la diversitat en el carrer de la Pau s’han col·locat 4 caixes niu d’ocells i 4 de ratpenats en les palmeres de la zona i en el parc de la Pau s’han instal.lat 10 caixes niu d’ocells i 10 de ratpenats als arbres i palmeres existents

*Terrenys del futur equipament de La Catalana. S’estableix un prat d’alfals

Les tres intervencions s’emmarquen en el projecte Besòs Saludable que inclou tot un seguit d’intervencions de renaturalització i mobilitat sostenible als espais de les vores del riu Besòs. L’objectiu d’aquesta iniciativa és fer de les ciutats de l’entorn del tram baix del Besòs, ciutats saludables

El projecte Besòs Saludable vol transformar les vores del riu a nivell de ciutat en un complement del sistema fluvial, aportant la vegetació necessària per poder millorar la qualitat de l’ecosistema, i també proporcionar espais que redueixin l’efecte illa de calor a les ciutats i esdevinguin refugi a la població que l’envolta durant les onades de calor.

A més a més, aquestes vores del riu actualment no permeten enllaçar la mobilitat a peu i amb bicicleta, ja que hi ha fortes discontinuïtats en els dos marges del Besòs, i per tant fa falta adequar trams dels dos trajectes. El corredors ciclables haurien de descongestionar el propi parc fluvial, treien la pressió que exerceix la presència de bicicletes i millorar la connexió entre ambdós costats del Besòs. Donat que la qualitat de l’aire de les nostres ciutats està condicionada fonamentalment per les emissions contaminants dels vehicles privats, cal reduir el trànsit contaminant i garantir itineraris ciclabes de continuïtat.

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here