Sant Adrià iniciarà el proper mes d’abril la prova pilot del projecte europeu NanoSen-AQM Interreg Sudoe, impulsat per l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), que desenvolupa i investiga l’ús de nanosensors per millorar la qualitat de l’aire, una tecnologia de baix cost que proporciona resultats de la qualitat de l’aire en diferents punts del territori.

La prova té com a finalitat mesurar la qualitat de l’aire en moviment a través de sis sensors i captadors passius distribuïts entre treballadors i treballadores municipals –els quals portaran els dispositius durant sis hores al dia- i d’altres que es col·locaran a l’estació fixa de mesurament del carrer Olímpic.

Per tant, amb aquesta iniciativa es volen testar i replicar els sensors i captadors passius per veure la fiabilitat dels mesuraments de la qualitat de l’aire en moviment, i a través del panell informatiu que s’ha col·locat a l’entrada de l’Ajuntament, informar la ciutadania del projecte

A la prova pilot participen tres municipis: Sant Cugat del Vallès, l’Hospitalet de Llobregat i Sant Adrià de Besòs. L’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) s’encarrega de reunir les dades obtingudes als tres municipis que hi participen.

La tecnologia per monitorar la qualitat de l’aire té un cost econòmic elevat, cosa que dificulta sovint la possibilitat de disposar de dades significatives, fiables i en temps real. Actualment, les administracions disposen de xarxes d’estacions de mesurament que, tot i que proporcionen uns resultats acurats del punt on estan situades, no arriben a tot el territori.


Objectius del projecte

El projecte NanoSen-AQM es basa a dotar les empreses i les administracions de la zona sud d’Europa de nanosensors de baix cost per mesurar i mostrar la qualitat de l’aire en temps real, i facilitar així el monitoratge de la qualitat de l’aire de manera generalitzada.

El paper de l’AMB en aquest projecte és obtenir mitjançant els nanosensors, dades de presència dels principals contaminants atmosfèrics que afecten el territori metropolità (CO, NOx, NO2, O3, PM10 i PM2.5).

La naturalesa d’aquesta prova pilot als municipis de Sant Cugat del Vallès, l’Hospitalet de Llobregat i Sant Adrià de Besòs permetrà recollir un conjunt de dades molt més variat que el que s’obté de les estacions fixes, ja que els nanosensors estaran en moviment i permetran conèixer la qualitat de l’aire en diferents emplaçaments com ara espais naturals, agrícoles, industrials o zones urbanes. Aquestes dades s’integraran en una plataforma creada expressament per diverses universitats portugueses que també participen en aquest projecte europeu.

Conscienciació ciutadana

Paral·lelament, a través d’enquestes, es recollirà el coneixement de la ciutadania sobre la qualitat de l’aire, i s’informarà dels mitjans disponibles i les accions que s’estan realitzant per reduir la contaminació. Als tres municipis esmenats hi haurà uns panells instal·lats en diferents emplaçaments que donaran informació de la prova pilot que s’està portant a terme en el marc del projecte, així com recomanacions a la ciutadania i bones pràctiques per millorar la qualitat de l’aire.

Gràcies a aquest projecte, l’AMB podrà conèixer de primera mà els últims avenços i innovacions en l’àmbit dels nanosensors aplicats a l’anàlisi de la contaminació atmosfèrica, com també les tecnologies de futur pel que fa a la millora de la qualitat de l’aire. També es podrà elaborar un mapa de punts especialment conflictius en què es puguin aplicar mesures addicionals: conversió de carrers en zones de vianants, creació de zones de baixes emissions, foment dels desplaçaments a peu o bicicleta, promoció del vehicle elèctric, punts de recàrrega i campanyes de sensibilització i educació dirigides a la ciutadania.

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here