ERC Sant Adrià demana al govern municipal que publiqui l’execució dels projectes pagats amb estalvis

També que sigui proactiu contra l’incivisme reposant les papereres que fa mesos que han desaparegut

0
464
En l’últim punt de l’ordre del dia, precs i preguntes, els republicans van fiscalitzar per la seguretat, l’habitatge i els equipaments esportius.

Al ple d’octubre, ERC Sant Adrià va posar sobre la taula l’incivisme i com lluitar activament contra ell. Molt concretament, els republicans varen presentar una moció per tal que es planifiqui adequadament on calen papereres i es reposin allà on fa mesos que han desaparegut o s’han malmès.

No és més net qui més neteja, sinó qui menys embruta

Davant d’aquesta problemàtica que se suma a la situació de brutícia generalitzada que pateix la ciutat i que preocupa moltes adrianenques i adrianencs, els republicans van proposar un seguit de mesures simples, fàcils de dur a terme i efectives, com fer un estudi de les necessitats reals de papereres a la ciutat i substituir o instal·lar-ne les que siguin necessàries.

El regidor Rubèn Arenas, va dir “és habitual que el pretext que es faci servir per justificar aquesta situació de brutícia generalitzada sigui parlar de l’incivisme. A ERC no neguem que existeixi, però sí que ens neguem a tractar-lo com si fos quelcom irremeiable. Podem fer i hem de fer alguna cosa”. La moció va ser aprovada tot i l’abstenció del PSC, C’s i el regidor no adscrit.

Publicar el nivell d’execució dels projectes que s’anuncien i el seu grau de compliment

A més a més, els republicans també van constatar, un cop més, el seu compromís amb la transparència i un ajuntament amb parets de vidre, presentant una moció per la publicació de l’execució real dels romanents municipals.

Així, encomanaven a l’equip de govern la presentació pública de les dades d’execució de les inversions a càrrec del estalvis de les adrianenques i adrianencs tant del 2021 com del 2022, així com l’exposició pública dels projectes que es van prometre executar amb els estalvis de la ciutat..

El partit republicà vol aconseguir així que el govern municipal compleixi amb els seus compromisos adoptats en ple i faci públic fins a quin grau s’estan complint les promeses realitzades, ja que en opinió del grup municipal no s’està complint i la ciutat podria estar molt millor del que està si els romanents s’estiguessin executant de forma responsable, i no en projectes que ja se sabia que no es podrien dur a terme.

De fet, la sospita de la manca d’execució va ser el motiu que va portar als republicans a votar en contra d’aquests romanents, ja que van advertir al govern municipal que el que es proposava no era realista i feien un exercici de ficció clarament destinat a donar la sensació que farien moltes coses, però que a la pràctica no es podrien fer. La moció també va ser aprovada malgrat l’abstenció de C’s i el regidor no adscrit.

Seguretat, habitatge i equipaments esportius protagonistes

En l’últim punt de l’ordre del dia, precs i preguntes, els republicans van fiscalitzar per la seguretat, l’habitatge i els equipaments esportius.

Novament, van demanar un informe per escrit que justifiqui la inversió que va realitzar l’equip de govern en un nou model policial ara ja fa més d’un any i quins resultats ha obtingut.

Al seu torn, la regidora de Jovent Republicà va demanar per la situació dels desnonaments a la ciutat fent referència a una moció impulsada per aquest col·lectiu fa 1 any, tema del qual encara no hi ha resposta.

Finalment, per cloure el Ple, també es va preguntar per la situació de les petanques, del Club de Tennis i dels poliesportius de la ciutat, la resolució dels quals s’allarga en el temps, i la planificació dels equipaments esportius. Els republicans, en aquest cas, demanen que es posi ordre i s’avanci per evitar que caiguin en l’abandonament i l’ostracisme com ja passa en molts d’aquests equipaments.