Sant Adrià calcula la seva petjada hídrica

L' estudi s' ha dut a terme mitjançant una metodologia adaptada per Aigües de Barcelona i Cetaqua per avaluar la petjada hídrica als municipis.

0
147

Sant Adrià de Besòs ha calculat per primera vegada la seva petjada hídrica, en col·laboració amb Aigües de Barcelona i Cetaqua. Aquest indicador mesura el volum d’aigua dolça que s’utilitza, tant de manera directa com indirecta, per produir un producte, un servei o una activitat.

Aigües de Barcelona i Cetaqua han adaptat la metodologia definida per la Water Footprint Network per tal d’avaluar la petjada hídrica d’un municipi. Aquesta metodologia ha permès avaluar l’ús d’aigua dolça a Sant Adrià per desenvolupar l’activitat i serveis que hi tenen lloc (incloent indústria i comerç, ús domèstic i usos municipals).

El major pes d’aquest municipi recau sobre el consum domèstic, amb un 33,9% del total de la petjada hídrica; el segueix l’aigua del freàtic abocada al riu o al clavegueram, amb un 29,4%; les aigües freàtiques aprofitades i exportades representen un 15,4%; el consum industrial i comercial suposa un 9,4%; la vegetació i zones verdes, un 6,2%, i finalment, els usos municipals, un 5,7%.

L’ aprofitament de les aigües freàtiques del subsol per al reg és clau per reduir la petjada

El projecte ha permès identificar oportunitats per reduir la petjada hídrica en el municipi. Dels resultats se’n desprèn el paper clau que té l’aprofitament de les aigües freàtiques del subsol per a usos no potables.

L’aprofitament de les aigües freàtiques del subsol per al reg de parcs i jardins i per a la neteja viària ha permès reduir la petjada hídrica del territori un 6,9% sobre el total de la petjada hídrica de Sant Adrià.

En l’any d’estudi (2022), s’estima que l’aigua del freàtic va aportar un 70,68% de la demanda d’aigua per al reg de zones verdes i neteja de carrers al municipi. En aquest sentit, l’estudi conclou que hi ha potencial per cobrir-la del tot, el que permetria reduir un 2,9% l’actual petjada hídrica territorial. Aprofitar aquesta aigua és clau per reduir-la o evitar la petjada hídrica de tercers.

La col·laboració de l’Ajuntament de Sant Adrià, Aigües de Barcelona i Cetaqua s’emmarca en l’aposta de tots tres per un ús responsable de l’aigua i l’aprofitament dels recursos hídrics alternatius per fer front a la sequera actual.