A finals de maig de 2019 es van iniciar les obres de remodelació de la Rambleta, una actuació que té com a objectiu transformar aquest passeig en un espai central de la ciutat, que millori la connexió amb el riu, el faci accessible i incrementi l’espai verd i obert per a les persones.

Mentre s’estaven desenvolupant les obres, es va detectar en una zona concreta de l’ àmbit d’actuació, la presència de sòls contaminats, fet que va obligar, al novembre del 2019, a suspendre la intervenció, per la qual cosa es va cobrir el material que havia aflorat i es va tancar el recinte de l’obra. Tal com determina el protocol d’actuació establert a la legislació vigent, l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), responsable de l’obra, va comunicar la troballa a l’administració competent, l’Agència de Residus de Catalunya,  iniciant-se el procediment que ha de finalitzar amb la neteja dels sòls contaminats i permetre continuar el projecte de reforma del passeig.

Durant el primer semestre de 2020 i dins de l’esmentat protocol, l’AMB va realitzar una diagnosi de l’abast de la contaminació tant del subsòl com de l’aqüífer del riu Besòs. Els resultats de l’estudi indiquen que les aigües freàtiques no estan afectades i acoten l’àmbit del sòl contaminat, fet que ha permès el trasplantament de 16 til·lers a un altre espai. Posteriorment, l’AMB va elaborar una proposta de descontaminació que ha estat ja validada per l’Agència Catalana de Residus. Aquests treballs tindran un cost de 2.000.000 €.

L’ AMB ha comunicat a l’Ajuntament un nou calendari d’actuació que preveu una modificació substancial de les dates respecte al que es va comunicar ara fa un any. La complexitat de la intervenció que ha fet necessària una solució consensuada de totes les administracions implicades; el context de l’epidèmia de Covid-19 que ha afectat el funcionament normal de tots els àmbits, i el fet que les obres de descontaminació s’hagin d’adjudicat per un procediment obert expliquen l’endarreriment de l’inici de les diferents accions.

El nou calendari preveu que aquest mes de novembre es licitin els treballs de descontaminació i que l’actuació comenci al maig de 2021 i finalitzi al setembre-octubre del mateix any. Un cop feta la neteja, els treballs pendents de les obres del projecte de remodelació de la Rambletaes reiniciarien l’octubre de 2021 i s’enllestirien l’estiu de 2022, atès que la durada prevista és d’uns 8 mesos.

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here