Al·legacions de la Plataforma per la conservació de les tres xemeneies al PDU

0
1697

La Plataforma per la conservació de les tres xemeneies també ha presentat 31 al·legacions a la proposta del Pla Director Urbanistic (PDU) de les Tres Xemeneies aprovada inicialment el passat 7 d’agost. L’entitat afirma que no comparteix el model de transformació, «que no ha estat consensuat amb la ciutadania» i que considera «una imposició directa de l’equip de govern de l’Ajuntament de Sant Adrià». La plataforma assegura que tenen el seu propi model, que es pot consultar en la seva web, «però  les Administracions no l’han volgut tenir en compte ni l’han admès com una opció més a debatre en els processos participatius».

A banda d’aquesta denúncia, volen posar de manifest que no comparteixen el model proposat per la Generalitat, denuncien diversos aspectes del planejament urbanístic proposat, i proposen aspectes a tenir molt en compte. Per això, destaquen el sentit d’algunes de les seves al·legacions:

* La formulació i aprovació d’un planejament urbanístic com aquest és competència de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) i no pas del Departament de Territori de la Generalitat.

* L’àmbit total del PDU (134 ha) té, segons el Pla General Metropolità vigent, uns importants dèficits de zones verdes i d’equipaments degut a que el seu creixement s’ha fet històricament sense planejament. Aquests dèficits haurien de compensar-se al sector de les Tres Xemeneies (32 ha). El planejament ha de fer-se amb el mateix nivell de detall a tot l’àmbit, inclosos els polígons industrials de El Sot i Badalona Sud, respectant els estàndards urbanístics i compensant els dèficits existents. No pot ser que el sector de les Tres Xemeneies es planifiqui amb tot detall i els altres es deixin amb unes “directrius” i “recomanacions”.

* Es desatén la proposta assumida molt majoritàriament a l’últim procés participatiu de determinar primer els usos de la tèrmica i adaptar després el planejament a aquests nous usos. Tampoc s’han sotmès a participació ciutadana les directrius urbanístiques sobre els polígons industrials de El Sot i Badalona Sud que poden suposar una important transformació i la incorporació de sostre residencial.

* El model proposat (nou barri) no és adequat per ser implantat en una zona tan sensible des del punt de vista mediambiental (desembocadura, zona inundable, focus contaminants dels cicles combinats i la incineradora…) i tampoc per l’important augment de la densitat de població que provocaria.

* Els resultats que presenta l’estudi econòmic i financer són inversemblants. La metodologia emprada potser és l’oficial, però com que es basa en un munt d’hipòtesis susceptibles de valoracions subjectives, els resultats poden ser molt diferents. A més, no són versemblants perquè les expectatives de guanys que genera aquesta proposta de PDU en els actuals propietaris privats són molt superiors a les estimades a l’estudi econòmic.

* No es respecten els criteris universalment acceptats avui dia per a la intervenció en el patrimoni industrial de la tèrmica, ni tan sols els expressats a l’informe que justifica la seva declaració com a Bé Cultural d’Interès Local (BCIL).

La Plataforma per la conservació de les Tres Xemeneies considera imprescindible «potenciar el que tot just ara sembla que comença a iniciar-se i que hem reivindicat llargament en el temps: el consens polític de totes les administracions per tirar endavant un pla d’usos (programa funcional) per a les Tres Xemeneies i l’edifici de turbines. Un pla d’usos respectuós amb els valors patrimonials. Un programa funcional sobre el que ja hi ha un consens: el Hub Internacional del Coneixement pel Desenvolupament Sostenible i la Pau i que es estigui arrelat a l’entorn amb una oferta potent de formació i qualificació professionals. I un planejament urbanístic al servei d’aquests nous usos i de l’interès general de la població i del país».

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí