La reurbanització del carrer de Sant Oleguer prioritzarà als vianants

El projecte inclou la reducció de la circulació de vehicles i l’increment i millora de l’espai verd

0
104

L’Ajuntament de Sant Adrià ha presentat al veïnat el projecte de reurbanització del carrer de Sant Oleguer. Aquesta actuació segueix la línia d’altres intervencions que s’han fet en el municipi els darrers anys i prioritza un model de ciutat que fomenta la mobilitat sostenible i la transició energètica.

Els eixos de l’actuació són en primer lloc, la reducció i pacificació del trànsit rodat; en segon lloc, l’ampliació dels espais per a vianants i la recuperació de la seva funció lúdica, de punt de trobada i de passeig per al veïnat; i, finalment, l’ increment i millora qualitativa de l’arbrat i les zones enjardinades. Aquestes mesures proporcionen beneficis a la ciutadania tant ambientals (disminució de la contaminació de l’aire i de l’efecte illa de calor i foment de la biodiversitat) com socials (millora de la salut i promoció dels vincles veïnals).

El projecte de reurbanització del c. de Sant Oleguer convertirà aquest espai en una via cívica que prioritzarà les persones. L’actuació inclourà un únic carril de circulació, l’ampliació de les voreres per als vianants fins als 3’5-4 m, una banda única d’aparcament de vehicles i un carril de circulació. A la cruïlla amb el c. d’Andreu Soler i al tram de la plaça de Narcís Monturiol es substituirà el paviment d’asfalt pel de peça prefabricada, de manera que, en tots dos punts, els vehicles s’aturin per cedir el pas als vianants, restablint així la circulació natural de les persones i, sobretot de l’alumnat de l’escola Pompeu Fabra, entre l’equipament i la plaça. També es renovarà el mobiliari urbà, l’enllumenat, la semaforització, la senyalització, les jardineres i s’incrementarà la superfície verda. Tots els elements del projecte tenen com a objectiu comú reduir les barreres físiques i visuals

L’actuació tindrà un cost aproximat d’uns 896.000€, i serà finançada per l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) amb càrrec a una subvenció del Programa d’actuacions de cohesió territorial (PACTE) 2020-2023. L’inici de les obres està previst per a l’any 2022.

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here