ERC millora la vida de les famílies adrianenques amb una proposta de camins escolars

Els republicans van presentar una moció demanant millorar els camins escolars per tal que aquests espais siguin i es percebin com a segurs, i la creació d’una Taula de benestar animal

0
487

Al ple de novembre, el grup municipal d’Esquerra Republicana va presentar una moció per reforçar la seguretat dels camins escolars, amb l’objectiu de realitzar una diagnosi de l’estat de la xarxa de camins escolars, impulsar un estudi de mobilitat dels usuaris que verifiqui la idoneïtat d’aquests camins i detecti noves rutes que hagin pogut emergir, i engegar un procés participatiu que garanteixi la implicació de tots els actors en l’actualització d’aquestes rutes.

La defensa de la moció va anar a càrrec del regidor republicà, Pol Carrión, qui va remarcar la importància que té l’espai públic en la vida diària dels infants i els adolescents: “Per això, el carrer ha de ser un espai protegit perquè infants i adolescents tenen dret a viure en entorns que garanteixin la seva seguretat i la seva salut […] Per aquest motiu és responsabilitat de les administracions públiques garantir que els infants i adolescents disposin d’itineraris amb condicions òptimes”

Carrión va afegir que treballar en una actualització de la xarxa de camins escolars “és una oportunitat perquè famílies, societat i ajuntament treballin plegats per crear un espai públic segur que recuperi la confiança de mares i pares, que permeti reteixir llaços socials i, sobretot, que ens ajudi a construir una ciutat amable i inclusiva, pensada des de la perspectiva dels infants i adolescents, i orientada a empoderar-los”. La moció va ser aprovada amb el vot favorable de tots els grups excepte del PSC, els quals es van abstenir.

Assegurar els drets dels animals 

Esquerra Republicana Sant Adrià va presentar també una moció per a crear una taula de benestar animal, on les administracions locals poguessin incidir de forma determinant per tal d’assegurar els drets que els nostres animals mereixen. El portaveu del grup municipal Rubèn Arenas va resaltar la importància d’avançar en aquesta temàtica, buscant crear espais de diàleg i donant veu a les entitats i als voluntaris que dediquen els seus esforços en aquest àmbit. Amb aquesta mesura es busca aconseguir que la ciutat sigui un espai més amable per tothom.

La moció va ser aprovada per unanimitat

En l’apartat de precs i preguntes en Pol Carrión va demanar informació sobre el tan publicitat a xarxes Pla de Millora de Barris ja que a dia d’avui encara no se sap quin impacte real ha tingut, ni tant sols el pressupost que s’ha invertit per dur-lo a terme.
Per acabar va tornar a quedar clar el desgavell organitzatiu del govern de la ciutat, ja que al preguntar per la instància presentada pel grup municipal d’Esquerra Republicana el juliol passat ningú va saber dir perquè encara no s’havia respost.