Publicitat
Publicitat
Publicitat

Dimecres, 15 de Juliol de 2020
Portada Actualitat Esports Cultura Entrevistes Opinió Videos

Montse Sáez - - 9/6/2010

Es constitueix el Consorci urbanístic per desenvolupar les ARE L’Estrella i Sant Crist
- Els dos sectors acolliran en conjunt 501 habitatges potencials

L’Institut Català del Sòl, INCASÒL, i l’Ajuntament de Badalona han constituït avui un Consorci urbanístic per promoure els dos nous sectors residencials L’Estrella i Sant Crist de Badalona, al Barcelonès.

El Consorci urbanístic opera com a administració actuant per dur a terme el desenvolupament i execució del nou sector i està integrat al 50% per INCASÒL i l’Ajuntament de Badalona que es distribueixen les responsabilitats a parts iguals.

Les funcions del Consorci són coordinar les actuacions dels ens consorciats; redactar i executar els instruments de planejament i els projectes d’urbanització i d’infraestructures necessaris per al desenvolupament de l’actuació; establir els criteris i els mecanismes de finançament, i totes aquelles funcions pròpies de la seva condició d’administració actuant del sector.Moment de la constitució del Consorci urbanístic per desenvolupar les ARE L'Estrella i Sant Crist de Badalona. Foto: Ajuntament de Badalona

L’Estrella. Consolidació de la trama urbana entorn la C-31

L’Àrea residencial estratègica l’Estrella té una superfície de 4,33 hectàrees i una capacitat per acollir 325 habitatges potencials, 167 dels quals seran amb diferents règims protegits. El nou sector està situat al nord-oest del nucli central de la ciutat. Els terrenys limiten amb la plaça del Baró de Maldà, en contacte amb la C-31; el carrer Camèlia, el carrer de Sant Gonçal; amb la rambla de Sant Joan i amb el carrer de Santa Bàrbara.

El projecte que desenvoluparan l’Ajuntament de Badalona i INCASÒL dotarà el municipi de nou sòl residencial i consolidarà el barri de Coll i Pujol.

Del total de la superfície del sector, més del 76% es destina a espais lliures,equipaments i vialitat i el 24% restant, a la construcció de nous habitatges, gran part dels quals seran de preu assequible.

Pel que fa als espais lliures, destaca un gran parc central pròxim a la rambla de Sant Joan. També en aquesta zona es reserva un espai de més de 4.500 metres quadrats destinat a equipaments.

L’ordenació del nou barri persegueix l’objectiu de la sostenibilitat del desenvolupament urbanístic i, en aquest sentit planteja la concentració de l’edificació per afavorir l’alliberament de sòl destinat a espais lliures d’ús tant públic com privat. Ordena l’edificació de forma que permeti un bon aprofitament de l’assolellament i la millora de la qualitat del paisatge urbà.

Sant Crist. Un sector amb habitatge nou assequible

L’Àrea residencial estratègica Sant Crist té una superfície de 1,44 hectàrees i una capacitat per acollir 176 habitatges potencials construïts amb diferents règims protegits. El nou sector està situat també al nord-oest del nucli central de la ciutat, entre el carrer d’Abat Escarré i la C-31. Aquesta actuació permetrà acabar la façana del barri del Sant Crist cap a la C-31.

En aquest cas, el nou sector Sant Crist està destinat fonamentalment a l’ús residencial, permetent la construcció de 176 nous habitatges amb protecció oficial. La urbanització dels terrenys es completa amb un espai lliure que es situa a l’extrem sud, al triangle format pel carrer Abat Escarré, el passatge Fortuny i la rambla de Sant Joan; i dos espais més destinats a equipaments, al nord del sector.

Les Àrees residencials estratègiques

Les ARE seran sectors que s’urbanitzaran en diversos municipis de Catalunya, en zones ben comunicades, dotats dels serveis necessaris, amb una qualitat urbanística garantida i on la meitat, com a mínim, dels seus habitatges seran de protecció. Per tal de fer més àgil el procés de tramitació, el Decret Llei de mesures urgents en matèria urbanística, aprovat el mes d’octubre de 2007,

determina que el seu desenvolupament es faci mitjançant Plans Directors Urbanístics, promoguts pel Departament de Política Territorial i Obres Públiques, prèvia consulta als ajuntaments del document d’objectius i propòsits generals.

A més de donar resposta a les necessitats de sòl per a habitatge a un preu assequible, les ARE asseguren una elevada qualitat urbanística i garantiran a la seva població la disposició dels equipaments necessaris.

Notícies Relacionades


| Edició impresa pdf | Edició impresa Online | Tarifes publicitaries | Grupo Area 96 | eltemps 1996-2014 © Àrea Besòs | Tots els drets reservats.


C/ Besòs, nº 7 - Sant Adrià de Besòs - Barcelona (Spain) C.P. 08930 Tel. 93 462 18 63
Gerencia: Jose M. Pulido | Dpto. Comercial: José Alcalá | Producción: Montse Saez | Administración | Web master: Jose Mejías | Informática: Pedro Santos | Publicidad: Jose ALcala