Publicitat
Publicitat
Publicitat

Dissabte, 11 de Juliol de 2020
Portada Actualitat Esports Cultura Entrevistes Opinió Videos

- - 1/10/2013

La proposta d’ordenances fiscals i de preus públics per a l’any 2014 aposta per afavorir l’activitat comercial i la promoció econòmica
- La majoria de taxes i preus públics s’actualitzen en base a la referència de l’IPC

La proposta d’ordenances fiscals i de preus públics per a l’any 2014 aposta per afavorir l’activitat comercial i la promoció econòmica. Foto: Ajuntament BDNLa proposta d’ordenances fiscals i de preus públics per a l’any 2014 del Govern municipal de Badalona inclou, per segon any consecutiu, la congelació de l’Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE), l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM) i l’Impost sobre l’Increment de Valors dels Terrenys de Naturalesa Urbana (IIVTNU) –plusvàlua-. Per altra banda, la majoria de taxes i preus públics s’actualitzen en base a la referència de l’IPC.

En la seva proposta, el govern municipal aposta per afavorir l’activitat comercial i la promoció econòmica. En concret, una de les millores en les ordenances és la proposta de disminució en un 10 per cent de la tarifa d’ocupació de la via pública per activitats comercials, que fa referència a la col•locació de taules, cadires i vetlladors annexos a tot tipus de bars, cafeteries, restaurant o qualsevol altre tipus d’establiment dedicat a la venda de menjars, begudes o gelats.

En la mateixa línia s’ha establert també la congelació del preu de la tarifa per metre quadrat utilitzat pels marxants en els mercats d’encants de la ciutat i la tarifa per parada als mercats municipals.

Un altre canvi es produeix en les tarifes corresponents al dipòsit de vehicles. En aquest cas s’ha ampliat el període d’estada gratuïta en el dipòsit, que passaria de les 4 hores actuals a 12, temps que no implicarà cap despesa afegida per als conductors quan vagin a recollir els seus vehicles.

El regidor d’Hisenda i Recursos Interns, Ramón Riera, presentarà avui dimarts, a les 18 hores, a la sala de premsa de l’edifici El Viver, en Sessió d’Audiència d’Informació Municipal, la proposta de modificació de les ordenances fiscals i dels preus públics per a l’any 2014.

Ramón Riera ha recordat que l’Ajuntament de Badalona ha de complir amb un Pla d’ajust, i que aquest fet “comporta un treball molt acurat a l’hora d’establir els criteris per elaborar les ordenances”. “Malgrat això, el govern ha fet un any més un esforç, perquè la majoria de taxes i preus públics s’actualitzin en base a l’IPC”, ha explicat Riera. “Hem de combinar racionalitat, eficiència, transparència i equitat per ajustar-nos a la realitat econòmica i social de la ciutat de Badalona”, ha afegit. El regidor ha destacat també que no hi ha cap impost de nova creació.

Pel que fa als impostos, taxes i preus públics que actualitzen la seva tarifa o el seu tipus de gravamen en un 1,7 per cent són els següents:

-Impost sobre Bens Immobles (IBI)

-Impost sobre Construccions, Instal•lacions i Obres (ICIO)

-Taxa pels serveis de cementiris

-Taxa per la retirada i immobilització de vehicles de la via pública

-Taxa per desplaçament de l’enllumenat públic

-Taxa per la intervenció municipal en les activitats i instal·lacions

-Taxa per l’expedició de documents administratius

-Taxa per llicències urbanístiques

-Taxa per serveis de protecció de la salut

-Taxa per serveis socials

-Taxa per entrada de vehicles i reserva d’espais

-Taxa per activitats en el domini públic

-Taxa per estacionament regulat amb horari limitat a la via pública

-Taxa per ocupació de vol, sòl i subsòl de la via pública

-Taxa per la utilització privativa o pels aprofitaments especials constituïts en el vol, el sòl i el subsòl de les vies públiques municipals, a favor d’empreses explotadores, transportadores, distribuïdores i/o comercialitzadores de serveis de subministrament

-Preu Públic per a la utilització dels serveis d’atenció a domicili

-Preu Públic per a espectacles i actuacions culturals diverses organitzats per l’Ajuntament i els seus Organismes autònoms

-Preu Públic per la utilització del Teatre Principal i el Teatre Zorrilla.

-Preu Públic per la utilització dels espais dels centres cívic i de l’Espai Betúlia.

-Preu Públic per la prestació de serveis amb motiu de la celebració de matrimonis i altres cerimònies civils.

-Preu Públic per l’entrada a les restes romanes del Museu de Badalona.

La resta d’impostos, taxes i preus públics mantenen la seva tarifa o el seu tipus de gravamen.

D’altra banda, es mantenen la totalitat de bonificacions, deduccions i quotes reduïdes prenent com a referent les situacions personals; les activitats econòmiques i la creació d’ocupació; la protecció del medi ambient i determinat tipus d’obres.

Notícies Relacionades


| Edició impresa pdf | Edició impresa Online | Tarifes publicitaries | Grupo Area 96 | eltemps 1996-2014 © Àrea Besòs | Tots els drets reservats.


C/ Besòs, nº 7 - Sant Adrià de Besòs - Barcelona (Spain) C.P. 08930 Tel. 93 462 18 63
Gerencia: Jose M. Pulido | Dpto. Comercial: José Alcalá | Producción: Montse Saez | Administración | Web master: Jose Mejías | Informática: Pedro Santos | Publicidad: Jose ALcala