Publicitat
Publicitat
Publicitat

Diumenge, 12 de Juliol de 2020
Portada Actualitat Esports Cultura Entrevistes Opinió Videos

Montse Sáez - - 11/6/2013

El govern del PP de Badalona vol cobrar 5.000 euros d’IBI a una entitat que acull menors maltractats i en risc d’exclusió social
- El president de CiU, Ferran Falcó, insta Albiol a “paralitzar immediatament l’expedient sancionador"

El president de CiU, Ferran Falcó, insta Albiol a “paralitzar immediatament l’expedient sancionador i a modificar al proper Ple la Ordenança Fiscal de l’IBI per a incloure-hi les bonificacions previstes per la legislació estatal”. Foto: ArxiuSegons ha pogut saber el grup municipal de Convergència i Unió a l’Ajuntament de Badalona, el govern del PP pretén sancionar amb 5.000 euros l’entitat que gestiona el centre d’acollida de menors maltractats i en risc d’exclusió social que hi ha en un edifici del parc de Can Solei des de l’any 2010. El govern del PP pretén sancionar l’entitat que gestiona aquest equipament que té cura d’infants tutelats per la Generalitat de Catalunya per l’impagament de l’IBI.

El grup municipal de CiU, a través del seu president, Ferran Falcó, ha instat avui el govern del PP a paralitzar immediatament l’expedient sancionador i a aplicar en aquest cas la legislació espanyola que preveu bonificacions en l’IBI per a entitats d’interès o utilitat municipal de caràcter social.

CiU recorda que la Llei d’Hisendes Locals (RD 2/2004) preveu, en el seu article 74.2.4, la bonificació del 95% en la quota de l’IBI per a immobles on es desenvolupin activitats com la que es porta a terme al centre d’acollida de menors, quan la normativa afirma: “Los ayuntamientos mediante ordenanza podrán regular una bonificación de hasta el 95 por ciento de la cuota íntegra del impuesto a favor de inmuebles en los que se desarrollen actividades económicas que sean declaradas de especial interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias sociales, culturales, histórico artísticas o de fomento del empleo que justifiquen tal declaración. Corresponderá dicha declaración al Pleno de la Corporación y se acordará, previa solicitud del sujeto pasivo, por voto favorable de la mayoría simple de sus miembros”.

És per això que el president de CiU, Ferran Falcó, ha adreçat una carta a l’alcalde de Badalona instant-lo a “ordenar la paralització de l’expedient i a presentar al proper Ple municipal una modificació de la Ordenança Fiscal de l’IBI que inclogui aquesta bonificació prevista per la legislació estatal, de tal manera que ni aquesta ni altres entitats que desenvolupen una funció social fora de dubte hagin de pagar la totalitat de l’IBI”. Per a Falcó, “les necessitats financeres que pugui tenir l’Ajuntament no justifiquen que s’arribi a l’extrem d’incoar un expedient sancionador a una entitat que clarament desenvolupa una activitat que la llei permet bonificar amb la fiscalitat local”. “El que cal –ha afegit Falcó- és que l’Ajuntament de Badalona rectifiqui aquesta anomalia i prevegi en la seva ordenança fiscal sobre l’IBI aquesta bonificació permesa per la Llei d’Hisendes Locals”.

El president del grup municipal de CiU s’ha mostrat confiat que el govern del PP rectificarà i que en el proper ple s’aprovarà la modificació de la Ordenança que permeti, amb caràcter retroactiu, que aquesta i altres entitats que es trobin en situació similar “no vegin afectada la seva activitat amb el pagament d’un IBI que no haurien de pagar perquè són entitats socials sense ànim de lucre que, en el cas que ens ocupa, a més a més col·labora estretament amb la Generalitat en la tutela d’infants maltractats o en risc d’exclusió social”.

 

 

Notícies Relacionades


| Edició impresa pdf | Edició impresa Online | Tarifes publicitaries | Grupo Area 96 | eltemps 1996-2014 © Àrea Besòs | Tots els drets reservats.


C/ Besòs, nº 7 - Sant Adrià de Besòs - Barcelona (Spain) C.P. 08930 Tel. 93 462 18 63
Gerencia: Jose M. Pulido | Dpto. Comercial: José Alcalá | Producción: Montse Saez | Administración | Web master: Jose Mejías | Informática: Pedro Santos | Publicidad: Jose ALcala