Crea el teu compte
Publicitat
Publicitat
Publicitat

Dijous, 13 de Desembre de 2018
Portada Actualitat Esports Cultura Entrevistes Opinió Videos

Montse Sáez - - 13/2/2012

El pressupost municipal d’enguany és de 150.132.921,35 euros
- Aquesta xifra representa una reducció del 5,93% respecte al pressupost del 2011

El regidor d’Hisenda i Recursos Interns de l’Ajuntament de Badalona, Ramon Riera, ha presentat avui el contingut del Pressupost municipal per a l’any 2012. Foto: Ajuntament de BadalonaEl regidor d’Hisenda i Recursos Interns de l’Ajuntament de Badalona, Ramon Riera, ha presentat aquest dilluns el contingut del Pressupost municipal per a l’any 2012, corresponent a l’Ajuntament i als seus organismes autònoms i societats anònimes municipals.

El pressupost de l’Ajuntament de Badalona per al 2012 ascendeix a la quantitat de 150.132.921,35 euros. En relació al 2011, el pressupost d’aquest exercici es redueix en un 5,93%.

L’elaboració del Pressupost municipal ha estat marcada enguany novament per la situació de crisi generalitzada, de manera que l’austeritat i el rigor han determinat la seva confecció. Un altre factor determinant ha estat la situació de dèficit acumulat i també les conseqüències derivades de l’important dèficit estructural del pressupost del 2011.

El romanent negatiu de tresoreria derivat de la liquidació del pressupost de l’exercici de 2010 per import de gairebé 18 milions d’euros, més les factures pendents de reconèixer i la manca de crèdits pressupostaris del 2011 fa que sigui necessària la contractació de nous préstecs. En aquest sentit, cal recordar que l’informe sobre la situació econòmica de l’Ajuntament del passat mes d’agost, posava de manifest les necessitats de finançament per import de gairebé 60 milions d’euros.

A més, s’ha de tenir en compte la devolució de l’excés de les bestretes rebudes per l’Estat els anys 2008 i 2009. Aquesta situació fa que augmentin encara més les diferències inicials existents entre la secció de despeses i d’ingressos en el moment de confeccionar el pressupost d’aquest exercici.

Pressupost de Despeses Consolidat de l'Ajuntament de Badalona.El pressupost que es presenta per a la seva aprovació es correspon en gran mesura amb la previsió del pla de sanejament financer aprovat pel Ple de l’Ajuntament el passat mes de novembre. L’objectiu del Govern municipal és que la racionalització dels recursos disponibles permeti compensar la disminució del pressupost de despeses i mantenir alhora el nivell de prestació de serveis.

El Govern municipal ha intentat mantenir, en la mesura del possible, la dotació pressupostària de les partides destinades a la prestació de serveis socials directes finançats per l’Ajuntament. La resta, excepte els capítols XII i IX (que corresponen al pagament d’interessos i amortitzacions) han experimentat importants disminucions.

Pel que fa a l’apartat d’ingressos, al pressupost queda reflectida la congelació dels impostos, taxes i preus públics, com a conseqüència del bloqueig polític que va fer impossible la rebaixa que havia plantejat el Govern municipal. L’única excepció correspon a l’IBI, l’augment del qual en un 10% correspon a l’aplicació d’una normativa estatal.

El pressupost general consolidat, compost pel pressupost de l’Ajuntament, els organismes autònoms i les societats municipals, se situarà aquest 2012 en 247.015.036, 45 euros, una xifra inferior en un 5,34% respecte al 2011.

 Has d'identificar-te per escriure comentaris. Si no estàs registrat, pots fer-ho aquí
| Edició impresa pdf | Edició impresa Online | Tarifes publicitaries | Grupo Area 96 | eltemps 1996-2014 © Àrea Besòs | Tots els drets reservats.


C/ Besòs, nº 7 - Sant Adrià de Besòs - Barcelona (Spain) C.P. 08930 Tel. 93 462 18 63
Gerencia: Jose M. Pulido | Dpto. Comercial: José Alcalá | Producción: Montse Saez | Administración | Web master: Jose Mejías | Informática: Pedro Santos | Publicidad: Jose ALcala