Publicitat
Publicitat
Publicitat

Dissabte, 11 de Juliol de 2020
Portada Actualitat Esports Cultura Entrevistes Opinió Videos

Montse Sáez - Sant Adrià de Besòs - 2/12/2011

El Consell Comarcal del Barcelonès aprova un pressupost de 19,5 milions d’euros per a 2012
- Es redueix un 26% respecte al del 2011

En els pressupostos del 2012 del Consell Comarcal del Barcelonès es contempla la reurbanització del carrer Once de Setembre. Foto: MSEl ple del Consell Comarcal del Barcelonès va aprovar inicialment en la sessió celebrada el 30 de novembre de 2011 el pressupost per al 2012, que ascendeix a 19,5 milions d’euros. Ho ha fet amb els vots favorables dels grups polítics que integren l’equip de govern (PSC, CiU, ICV i ERC) i el vot en contra del PP. En termes generals, la xifra aprovada suposa una reducció del 26% respecte del 2011, decrement que ve donat per la reducció general dels ingressos, provinents de subvencions i transferències d’altres administracions. La situació ha obligat a fer un exercici de contenció de la despesa i ha imposat un criteri d’austeritat pel que fa a les despeses corrents de funcionament, que es redueixen en un 5%. També s’han reduït les partides destinades al manteniment de la seu i dels equipaments comarcals.

La contenció en aquests camps permetrà alleugerir la disminució de recursos en relació a la prestació de serveis d’atenció a les persones, que des del Consell Comarcal es valora com a prioritari. De manera que també s’ha hagut de reduir la partida d’inversió directa en projectes que promouen la vertebració del territori, intervencions per les que el CCB ha apostat històricament. Però, el fet que la majoria d’aquests projectes estiguessin en el seu tram final, ha permès complir amb el compromís de finalitzar els programes de col.laboració i desenvolupament amb el territori ja iniciats. És el cas de l’assoliment del compromís en els projectes vinculats amb la llei de barris de la Serra d’en Mena –en Badalona i Santa Coloma de Gramenet- i de tota la gestió derivada del projecte de La Catalana, a Sant Adrià de Besòs. En ambdós casos ja liquidats.

De manera que durant l’exercici 2012 es manté la implicació en un altre projecte que des de la llei de barris es desplega en el territori, en aquest cas als barris Nord de Sant Adrià de Besòs i sud de Badalona, amb la reurbanització del carrer Onze de Setembre.

Com dèiem, pel que fa als serveis, s’ha estudiat amb molta cura com i a on aplicar el reajustament pressupostari donada la reducció d’un 10% de l’aportació que la Generalitat aportava al Consell a través del Fons de Cooperació Local. S’han aplicat criteris d’eficiència i eficàcia per mantenir al màxim les prestacions. Així, el CCB continuarà desenvolupant els programes de col•laboració del mandat i, d’acord amb la conjuntura, els adequa a les transferències rebudes per a tal finalitat. Com ara la prestació de la gestió dels ajuts de menjadors i transport escolar, de les polítiques de Joventut i Borses d’Habitatge, dels programes per fomentar l’ocupabilitat i inserció laboral inclosos en el Pacte per l’Ocupació i Promoció Econòmica al Barcelonès Nord o de la gestió de competències sobre acollida d’animals de companyia (CCAAC). Precisament, en la mateixa sessió plenària, la darrera de l’any, s’han aprovat diferents punts referits a la renovació d’aquests convenis.

En aquest sentit, subratllar especialment l’acord subscrit amb els Ajuntaments de Barcelona, Sant Adrià de Besòs, Santa Coloma de Gramenet, amb el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya i amb l’Àrea Metropolitana de Barcelona per continuar assumint el manteniment i conservació de les Rondes de Barcelona i del tram municipal de la Gran Via Nord durant dos anys més (2012 i 2013). El Consell destinarà les partides que li corresponen del PUOSC a l’adequació de les cabines de mitja tensió de la Ronda Litoral. L’altre tram d’inversió el destinarà a continuar amb el desenvolupament de la xarxa comarcal de carril bici.

L’estructura i les prioritats reflectides en el pressupost responen a les propostes estratègiques i programàtiques consensuades en l’acord de govern 2011-2015, propostes de serveis adreçades als col.lectius de persones més vulnerables econòmica i socialment, i també com a ciutadans d’un territori que necessita reforçar les polítiques en favor de la igualtat d’oportunitats, perquè la seva vulnerabilitat els fa més propers a creuar la línea cap a l’exclusió social.

Text: Consell Comarcal del Barcelonès

 


| Edició impresa pdf | Edició impresa Online | Tarifes publicitaries | Grupo Area 96 | eltemps 1996-2014 © Àrea Besòs | Tots els drets reservats.


C/ Besòs, nº 7 - Sant Adrià de Besòs - Barcelona (Spain) C.P. 08930 Tel. 93 462 18 63
Gerencia: Jose M. Pulido | Dpto. Comercial: José Alcalá | Producción: Montse Saez | Administración | Web master: Jose Mejías | Informática: Pedro Santos | Publicidad: Jose ALcala