Publicitat
Publicitat
Publicitat

Dimarts, 04 d'Agost de 2020
Portada Actualitat Esports Cultura Entrevistes Opinió Videos

Montse Sáez - - 26/10/2011

Resum dels acords més rellevants de la sessió ordinària del Ple del 25 d'octubre
- Presentat l’informe del Síndic Defensor de la Ciutadania de Badalona corresponent a l’any 2010

En el decurs del Ple ordinari celebrat aquest dimarts, 25 d’octubre, es va donar compte al Ple de les actuacions dutes a terme pel Síndic Defensor de la Ciutadania durant l’any 2010.

L’Oficina de la Defensa de la Ciutadania va atendre, durant l’any passat, 402 persones, 58 de les quals van interposar una queixa formal o van requerir un suport de la Institució per resoldre la seva problemàtica. Les intervencions realitzades amb les 344 persones restants es poden comptabilitzar d’acord amb les següents tipologies d’actuació:

· 253 persones van rebre informació.

· 91 persones van ser derivades cap a altres serveis o institucions, amb el suport dels professionals que atenen l’oficina.

En aquest informe s’assenyala que en finalitzar l’exercici, la majoria dels 58 expedients, concretament el 84,5%, han quedat enllestits. També és important destacar que el 75% d’aquests s’han resolt favorablement a la demanda plantejada.

Ahir a la tarda es va celebrar ple ordinari a Badalona. Foto: Ajuntament de BadalonaLes qüestions relacionades amb l’ordenació del territori (urbanisme, habitatge, via pública, activitats econòmiques i medi ambient) i l’administració general (procediment administratiu, responsabilitat patrimonial, contractació administrativa o expropiació forçosa) són les que han provocat més obertures d’expedients.

Pel que fa a les 344 persones que s’han posat en contacte amb Defensa de la Ciutadania, però que, d’acord amb el reglament de la Institució, no complien els requisits per poder presentar una queixa formal:

· El 73,5% ha rebut informació sobre la manera o el lloc més adient per intentar solucionar la seva problemàtica.

· El 26,5%, després de diversos contactes telefònics o alguna gestió, ha estat derivat al professional de referència que millor podia atendre el seu cas.

Designació dels representants de l’Ajuntament de Badalona a diverses institucions

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió ordinària celebrada aquest dimarts, 25 d’octubre, la designació del regidor Ramón Riera Macia com a representant de l’Ajuntament de Badalona en el Patronat de la “Fundació privada Institut Gaudí de la Construcció”; al regidor David Gómez Villar, com a representant del consistori badaloní al Comitè Comarcal de la Creu Roja al Barcelonès Nord, en substitució de l’anterior representant designat, i a la regidora de Medi Ambient i Sostenibilitat, Sònia Egea Pérez, representant de l’Ajuntament badaloní davant la “Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat”, del Servei del Medi Ambient de la Diputació de Barcelona

El dictamen s’ha aprovat amb els vots favorables del Grup Municipal del PP. Els grups municipals del PSC, CiU i d’ICV-EUiA s’han abstingut.

La població de Badalona a data d’1 de gener de 2011 és de 220.519 persones

En el decurs del Ple ordinari celebrat aquest dimarts, 25 d’octubre, es va donar compte a l’Ajuntament Ple de l’acord de la Junta de Govern Local de data 23/09/2011 referida a la revisió anual del Padró Municipal d’Habitants amb referència a l’1 de gener de 2011 que indica que la població de la ciutat de Badalona, en aquesta data, és de 220.519 persones.

Ratificació del conveni entre l’Ajuntament i l’Institut Català del Sòl

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió ordinària celebrada aquest dimarts, 25 d’octubre, la ratificació del conveni signat el 26 de juliol entre l’Ajuntament de Badalona i l’Institut Català del Sòl (INCASOL) on es corrobora la cessió anticipada per part de la Generalitat de Catalunya de la zona verda que resultarà de l’operació urbanística a realitzar a la finca de l’antiga fàbrica “L’Estrella” (propietat de l’INCASOL) on es construirà una nova promoció d’habitatges, molts d’ells de protecció oficial.

Sota d’aquesta zona verda és on es construirà el dipòsit de retenció d’aigües pluvials de la conca rambla de Sant Joan–Sant Ignasi de Loiola, un projecte cofinançat en un 80% pel Fons de Cohesió de la Unió Europea 2007-2013. El pressupost d’execució del contracte és de 7.975.106,66 €, IVA inclòs.

El dictamen s’ha aprovat per unanimitat.

Moció contra la pena de mort a proposta d’Amnistia Internacional

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió ordinària celebrada aquest dimarts, 25 d’octubre, una moció contra la pena de mort a proposta d’Amnistia Internacional (AI) dins la seva campanya anual contra la pena de mort.

La moció proposa els següents acords:

1.- Conforme amb el seu compromís per l’abolició mundial de la pena de mort, instar al Govern espanyol que sol·liciti al govern japonès a:

· Anul·lar la condemna a mort de Hakamada Iwao i autoritzar un nou judici en el qual es donin les garanties ressenyades a les normes internacionals.

· Suspendre immediatament les execucions, amb vistes a abolir la pena de mort al Japó.

2.- Trametre copia a la senyora Trinidad Jiménez, ministra d’Afers Exteriors i Cooperació, a l’ambaixada de Japó a Espanya i a Amnistia Internacional Catalunya, així com donar coneixement a la ciutadania a través del mitjans de comunicació públics de la ciutat.

La moció s’ha aprovat per unanimitat.

Moció sobre el Centre Artístic de Llefià

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió ordinària celebrada aquest dimarts, 25 d’octubre, una moció sobre el Centre Artístic de Llefià.

La moció proposa els següent acords:

1.- Instar l’Ajuntament de Badalona a regularitzar la situació administrativa de les entitats que ocupen locals municipals, establint protocols de cessió a precari a aquelles entitats que justifiquin, mitjançant els seus programes d’activitats, la seva incidència social i cívica vers els ciutadans de Badalona d’una forma continuada, per tal de resoldre i evitar en el futur problemàtiques com les que afecten el Centre Artístic de Llefià.

2.- Instar al govern municipal a impulsar l’elaboració del pla d’usos dels equipaments municipals amb les pautes i criteris establerts al reglament de participació ciutadana.

3.- Comunicar aquest acord a les entitats de la ciutat i a la Federació d’Associacions de Veïns de Badalona.

La moció s’ha aprovat amb els vots favorables dels grups municipals del PP i de CiU. Els grups municipals del PSC i d’ICV- EUiA han votat en contra.

 

 


| Edició impresa pdf | Edició impresa Online | Tarifes publicitaries | Grupo Area 96 | eltemps 1996-2014 © Àrea Besòs | Tots els drets reservats.


C/ Besòs, nº 7 - Sant Adrià de Besòs - Barcelona (Spain) C.P. 08930 Tel. 93 462 18 63
Gerencia: Jose M. Pulido | Dpto. Comercial: José Alcalá | Producción: Montse Saez | Administración | Web master: Jose Mejías | Informática: Pedro Santos | Publicidad: Jose ALcala