Crea el teu compte
Publicitat
Publicitat
Publicitat

Dijous, 21 de Març de 2019
Portada Actualitat Esports Cultura Entrevistes Opinió Videos

Montse Sáez - - 28/9/2011

Resum dels acords més rellevants de la sessió ordinària del Ple celebrada el dimarts 27 de setembre
- L’emissió del Ple es va poder seguir en directe per primer cop a través del web municipal en fase de proves

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat provisionalment en la sessió ordinària celebrada aquest dimarts 27 de setembre la Modificació del Pla Especial d’assignació d’ús de la zona 7b-IV del Pla Especial d’equipaments urbans públics i parc forestal de Can Ruti, formulat per iniciativa privada de Pompes Fúnebres Badalona SA amb una superfície total de 38.577m².

El sector de planejament es troba a la zona denominada “Font del Goig”, l’àmbit del qual està delimitat a l’oest pel Torrent de la Mina de Can Ruti i a l’est pel Camí del Tanatori. El Pla especial urbanístic es formula amb l’objectiu de millorar les instal•lacions i serveis del Tanatori de Badalona.

La proposta de millora de les instal.lacions del Tanatori s’integra dins del conjunt d’operacions vinculades a potenciar el conjunt d’equipaments socio-sanitaris integrats al voltant de l’Hospital Universitari Germans Trias i Pujol de Badalona.

D’una banda, es planteja l’ajust de les qualificacions de la finca propietat de Pompes Fúnebres Badalona, SA, i de la finca de propietat municipal, qualificades de sistema d’equipaments, per poder regularitzar el límit de la parcel•la del Tanatori amb la urbanització del vial executat i permetre l’ampliació de l’aparcament del Tanatori.

D’altra banda, es plantegen una sèrie d’actuacions puntuals, que permeten concretar la millora de les instal•lacions i serveis actuals del Tanatori:

·L’ampliació de l’edifici, d’uns 400 m2 de superfície construL’emissió del Ple es va poder seguir en directe per primer cop a través del web municipal en fase de proves. Foto: Ajuntament de Badalonaïda, que permet la implantació d’una zona d’oficines d’atenció i una zona de serveis amb sala d’espera, biblioteca i cafeteria.

·La implantació del Jardí del Repòs, de 4.500 m2 de superfície. Aquesta proposta planteja l’enjardinament del sector sud de la parcel•la i la creació d’un camí i diferents plataformes, amb columbaris, àrees de repòs i meditació i un petit oratori a l’aire lliure.

·La construcció d’una escala mecànica i la creació d’una zona d’aparcament amb 54 places, a banda i banda del vial que voreja la part baixa de la finca.

El dictamen s’ha aprovat amb els vots favorables dels grups municipals del PP, PSC i CiU. El grup municipal d’ICV-EUiA s’ha abstingut.

Pla especial urbanístic d’ordenació volumètrica del centre de recerca i desenvolupament de la Fundació Josep Carreras

En el decurs de la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Badalona celebrada aquest dimarts 27 de setembre es va donar compte de l'acord de la Junta de Govern de data 29 de juliol de 2011 de donar per verificat el Text refós del Pla especial urbanístic d'ordenació volumètrica del centre de recerca i desenvolupament de la Fundació Josep Carreras, el qual incorpora les prescripcions de l’acord de la CTUB de data 12 de maig de 2011.

Aquest pla urbanístic regula la implantació de l’Institut d’Investigació contra la leucèmia Josep Carreras dedicat a la investigació en l’àmbit de la biomedicina hematològica d’excel•lència. S’hi desenvoluparan programes traslacionals orientats a la curació d’hemopaties malignes. Aquest projecte científic suposarà un nou lideratge a nivell nacional i internacional en els camps de l’hematologia clínica i de laboratori, així com en genètica molecular.

El nou Institut Carreras tindrà una superfície construïda de 6.970 m2 i s’emplaçarà a Can Ruti, al costat de Institut de Medicina Predictiva i Personalitzada del Càncer (IMPPC), amb el qual compartirà part de la infraestructura de recerca. El programa funcional inclou espais per als serveis científics i una àrea pública amb auditori i cafeteria.

Manteniment i conservació del passeig Marítim de Badalona, entre el carrer de Mar fins al port

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió ordinària celebrada aquest dimarts 27 de setembre complementar l’acord adoptat pel Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària de 23 de desembre de 2008, en el qual es va aprovar, per unanimitat, que l’Ajuntament de Badalona assumirà el manteniment i conservació del passeig Marítim de Badalona, (tram del carrer de Mar fins al Port), una vegada les obres hagin estat executades.

D’aquesta manera, l’Ajuntament de Badalona dóna resposta a la petició formulada aquest mes de setembre per la Demarcació de Costes a Catalunya en relació al Projecte del passeig Marítim mitjançant la qual sol•licitava el compromís de manteniment i conservació d’aquest tram, els terrenys del qual són de titularitat municipal.

El dictamen s’ha aprovat amb els vots favorables de tots els grups municipals.

Moció sobre la cessió d’espais públics a les comunitats religioses i la gestió de la diversitat religiosa

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió ordinària celebrada aquest dimarts 27 de setembre una moció sobre la cessió d’espais públics a les comunitats religioses i la gestió de la diversitat religiosa.

La moció proposa els següents acords:

1. El ple municipal expressa la reprovació a la gestió feta, durant aquests darrers mesos, de la diversitat religiosa a la nostra ciutat que ha comportat que, per primera vegada des del 1992, la comunitat musulmana del barri de Llefià no hagi disposat d’un equipament públic per a la celebració del Ramadà.

2. El ple Municipal insta al govern municipal a, d’acord amb la Llei de Centres de Culte de la Generalitat, facilitar i ajudar a les diferents comunitats religioses de la ciutat per tal que trobin espais adients per celebrar els seus cultes.

3. El ple Municipal insta al govern a facilitar l’ús de les instal•lacions públiques de forma puntual als diferents cultes, amb el pagament de les taxes determinades pel consistori, per celebrar les seves cerimònies religioses tal i com s’ha vingut fent des de l’any 1992.

4. El ple municipal insta al govern a preveure sòl, amb la qualificació de sistema d’equipament comunitari, on s’admetin els usos de caràcter religiós de nova implantació en compliment de l’article 4.1 de la llei de centres de culte.

5. Informar d’aquests acords a totes les confessions religioses presents a la ciutat.

La moció s’ha aprovat amb els vots favorables dels grups municipals del PSC i ICV-EUiA. El grup municipal de CiU s’ha abstingut i el grup municipal del PP ha votat en contra.

L’emissió del Ple es va poder seguir en directe per primer cop a través del web municipal en fase de proves. Foto: Ajuntament de BadalonaMoció sobre la construcció de la biblioteca de Canyadó

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió ordinària celebrada aquest dimarts 27 de setembre una moció sobre la construcció de la biblioteca de Canyadó.

La moció proposa els següents acords:

Primer.- L’Ajuntament de Badalona realitzarà la tramitació necessària amb altres institucions i agents perquè la biblioteca de Canyadó pugui ser realitat aquest mandat.

Segon.- L’Ajuntament de Badalona cercarà de les diferents entitats supramunicipals el compromís per tal de consignar les partides necessàries per tal de que pugui fer-se realitat la Biblioteca de Canyadó aquest mandat.

Tercer.- Comunicar els presents acords a la Generalitat de Catalunya, Diputació de Barcelona, a l’Associació de Veïns de Canyadó i a la FAVB.

La moció s’ha aprovat amb els vots favorables dels grups municipals del PP i CiU. Els grups municipals del PSC i ICV-EUiA s’han abstingut.

Moció sobre la construcció de noves escoles a Badalona

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió ordinària celebrada aquest dimarts 27 de setembre una moció sobre la construcció de noves escoles a Badalona.

La moció proposa els següents acords:

Primer.- Reclamar al Govern de la Generalitat de Catalunya la construcció de l’escola de Les Ciències (Bufalà II) i Lola Anglada, que ja tenien obres adjudicades, així com la licitació de les obres dels centres Ventura Gassol, Montigalà i Baldiri Reixach.

Segon.-Instar al Govern de la ciutat a demanar la convocatòria de la Mesa Mixta de Planificació per donar compliment als acords anteriors.

Tercer.- Sol•licitar a L’INCASOL la cessió dels terrenys necessaris en l’àmbit de l’Estrella perquè l’Ajuntament pugui cedir-los a la Generalitat i construir el nou edifici de l’escola Ventós Mir.

Quart.- Comunicar el present acord al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, a la Federació d’AMPAS de Badalona i a les escoles i instituts afectats.

La moció s’ha aprovat amb els vots favorables dels grups municipals del PP i CiU. Els grups municipals del PSC i ICV-EUiA s’han abstingut.

 

 

Notícies RelacionadesHas d'identificar-te per escriure comentaris. Si no estàs registrat, pots fer-ho aquí
| Edició impresa pdf | Edició impresa Online | Tarifes publicitaries | Grupo Area 96 | eltemps 1996-2014 © Àrea Besòs | Tots els drets reservats.


C/ Besòs, nº 7 - Sant Adrià de Besòs - Barcelona (Spain) C.P. 08930 Tel. 93 462 18 63
Gerencia: Jose M. Pulido | Dpto. Comercial: José Alcalá | Producción: Montse Saez | Administración | Web master: Jose Mejías | Informática: Pedro Santos | Publicidad: Jose ALcala