Publicitat
Publicitat
Publicitat

Divendres, 07 d'Agost de 2020
Portada Actualitat Esports Cultura Entrevistes Opinió Videos

Montse Sáez - Sant Adrià de Besòs - 15/12/2009

Aprovat el pressupost del Corsorci de la Mina pel 2010
- L'habitatge protegit representa la principal despesa amb 23,4 milions d'euros

El Consorci de La Mina va aprovar ahir els pressupostos pel 2010. Foto: Consorci MinaAhir 14 de desembre es va aprovar el pressupost pel 2010 del Consorci de la Mina, que disposarà de 23,4 milions d’euros per continuar amb les obres de construcció de 422 habitatges de protecció social. Mentre comença a tancar altres capítols de despesa com els treballs de millores als habitatges, que ja estan finalitzats, i segueix la tendència a reduir despesa en urbanització d’espais públics i, fins i tot, en l’apartat social; d’acord amb el pla de sostenibilitat, en marxa des d’aquest any, per garantir la continuïtat de programes i serveis un cop el Consorci consolidi la seva tasca. Per contra, el 2010 augmentarà la despesa en equipaments en relació a l’any 2009, per la construcció de l’Església Evangèlica.

A més de l’aprovació del pressupost, que en el capítol d’ingressos té com a partida principal, 28 milions procedents d’un préstec hipotecari destinat a la construcció d’habitatge social, el Consell de Govern del Consorci ha aprovat, aquest dilluns, dia 14 de desembre, el Pla d’actuacions per al 2010 i les seves bases d’execució. A més, d’acordar l’aprovació inicial de diversos projectes d’expropiació previstos en el Pla Especial de Reordenació i Millora del barri de la Mina, que afecten les 338 famílies a les quals van destinats els habitatges socials que ja s’estan construint, juntament amb locals comercials i places d’aparcament.

Les administracions consorciades (Generalitat de Catalunya, Diputació de Barcelona, ajuntaments de Sant Adrià de Besòs i Barcelona) també van reduint progressivament les seves aportacions al Pla de Transformació d’acord a les previsions que es van fer fa deu any en el moment de constituir-se el Consorci. En aquest cas la variació respecte l’any 2009 és d’un 78,10 % menys, que deixa la xifra total en 829 mil euros. També baixen els ingressos pel programa d’instal•lació d’ascensors de la Mina Vella, perquè aquest any es completa el programa de 3 fases, iniciat l’any 2003, amb un total de 30 nous ascensors als edificis que no en tenien per donar servei a 300 famílies. Tot i això, el pressupost 2010 augmenta en 3,8 milions (15,10%), respecte el del 2009.

L’augment d’ingressos s’explica per la disposició, el 2010, d’una part d’aquest préstec hipotecari de 46 milions sol•licitat amb l’autorització de les quatre administracions per fer front a la construcció dels pisos de protecció. El Consorci és propietari de quatre finques dins el barri destinades, segons el Pla de transformació, a la construcció d’habitatge per al mercat lliure, la venda dels quals havia de finançar els nous pisos socials. Vist, però, el context de crisi econòmica iniciat el 2008, el Consorci va decidir esperar a vendre fins que millorin els preus del mercat i, mentrestant, demanar el préstec per garantir el calendari, tal com s’està fent, de la construcció dels habitatges socials destinats als reallotjaments.

Pel que fa a la despesa social, les partides més important 23,4 milions d´euros es destinaran a continuar les obres de construcció de 422 habitatges de protecció social. Foto: Consorci Mina  van destinades a programes de formació i inserció sociolaboral (503 mil euros) i per a la millora de la convivència i el civisme (340,1 mil euros). La resta són per finançar programes de millora de l’espai públic (222,3 mil euros), de suport social i educatiu a la comunitat (205,6 mil euros), la conciliació de la vida familiar i laboral (153,5 mil euros) -lligat a la promoció d’ocupació entre les dones-, la participació i el desenvolupament comunitari (125,7 mil euros), i el desenvolupament econòmic local (61,2 mil euros).

Al capítol per a la construcció de nous equipaments per al 2010, hi ha únicament l’inici de les obres de l’Església Evangèlica (773,9 mil euros), que començaran a finals del primer trimestre de l’any; ja que la resta d’equipaments previstos al Pla de Transformació ja estan acabats: Comissaria Mossos d’Esquadra, Escola Mediterrània i Institut Fòrum 2004, Zona Esportiva La Mina, Espai Cultural-Biblioteca Font de la Mina i Església Parroquial Mare de Déu de les Neus.

Pressupost 2010

Ingressos

• Préstec hipotecari destinat a habitatge social: 28.097.474,00 (96,83%)

• Administracions consorciades: 829.067,63 euros (2,86%)

• Ingressos patrimonials: 80.000,00 euros (0,28%)

• Programa ascensors: 10.345,25 euros (0,04%)

Despeses

• Habitatge social: 23.445.607,51 euros (80,80%)

• Pla d’Acció Social: 1.924.466,80 euros (6,63%)

• Despeses financeres (préstec hipotecari): 1.080.155,00 (3,72%)

• Nous equipaments: 773.993,33 euros (2,67%)

• Estructura: 661.738,61 euros (2,28%)

• Urbanització espais públics: 637.435,24 euros (2,20%)

• Projecte d’expropiació: 493.490,39 euros (1,70%)


| Edició impresa pdf | Edició impresa Online | Tarifes publicitaries | Grupo Area 96 | eltemps 1996-2014 © Àrea Besòs | Tots els drets reservats.


C/ Besòs, nº 7 - Sant Adrià de Besòs - Barcelona (Spain) C.P. 08930 Tel. 93 462 18 63
Gerencia: Jose M. Pulido | Dpto. Comercial: José Alcalá | Producción: Montse Saez | Administración | Web master: Jose Mejías | Informática: Pedro Santos | Publicidad: Jose ALcala