Crea el teu compte
Publicitat
Publicitat
Publicitat

Dimecres, 08 d'Abril de 2020
Portada Actualitat Esports Cultura Entrevistes Opinió Videos

Redacció - Sant Adrià de Besòs - 15/1/2020

Modificació del PGM per a la regulació dels habitatges d'ús turístic a Sant Adrià de Besòs
- L’Ajuntament ha aprovat al Ple municipal del passat dilluns 23 de desembre una modificació del Pla General Metropolità per regular els habitatges d’ús turístic a la ciutat.

Els objectius de la modificació del PGM per la regulació de les condicions d’implantació dels Habitatges d’Ús Turístic, en el marc de la legislació vigent, a la ciutat de Sant Adrià de Besòs són:
 • Evitar els conflictes en la convivència ciutadana degut a les diferents dinàmiques entre la població resident i la població turista i afavorir la cohesió social.
 • Preservar la qualitat de l’espai públic, la diversitat morfològica del teixit urbà i el caràcter residencial dels barris.
 • El desenvolupament sostenible de les activitats econòmiques, cercant l’equilibri entre la directiva comunitària de llibertat d’establiment i el dret de la ciutadania a una ciutat sostenible socialment, ambiental i econòmica.
 • Afavorir el dret de la ciutadania a gaudir d’un habitatge digne i adequat, entès en el seu sentit més ampli, incloent, per tant, l’entorn urbà on s’integra.
Aquesta modificació del PGM per a la gestió dels HUT a Sant Adrià de Besòs busca un equilibri en la gestió privada i el dret a gaudir de la nostra ciutat de tots els nostres veïns. La modificació es basa en les següents consideracions i restriccions:
 • Només s’admetrà HUT en les zones en les quals s’hi admeti l’ús d’habitatge i l’ús residencial. En cas que només s’admeti un dels dos usos, no serà possible la implantació de HUT.
 • L’accés principal dels edificis on s’implantin HUT han d’estar situats en carrers que tinguin una amplada igual o superior a 8 metres.
 • Els vials on se situïn els HUT han de disposar d’una amplada mínima lliure de pas de vehicles de 3,5 metres i una alçada mínima lliure de 4,5 metres (en compliment del CTE).
 • La separació entre els accessos principals dels edificis que continguin llicències d’HUT ha de ser igual o superior a 50 metres, entenent edifici com a una unitat d’escala.
 • No s’admetrà la implantació d’HUT si se supera una densitat del 20% d’entitats amb aquest ús respecte del total d’habitatges de l’edifici, entenent edifici com a unitat d’escala. Aquesta condició no és d’aplicació als habitatges unifamiliars.
 • No es podrà destinar HUT cap habitatge subjecte a qualsevol dels règims de protecció oficial.
 • Els HUT no es podran ubicar en edificacions que es trobin en situació urbanística de fora d’ordenació.
 • És incompatible la destinació simultània d’un habitatge a residència habitual i a HUT.
 • La destinació d’un HUT no és possible si està prohibida pels estatuts de la comunitat (en compliment D15/92012).
El passat 13 de Gener es va publicar al BOP l’aprovació inicial de la modificació del PGM per a la regulació dels HUT, juntament amb una moratòria d’un anys de noves llicències de HUT.
Foto: Ajuntament SAB


Has d'identificar-te per escriure comentaris. Si no estàs registrat, pots fer-ho aquí
| Edició impresa pdf | Edició impresa Online | Tarifes publicitaries | Grupo Area 96 | eltemps 1996-2014 © Àrea Besòs | Tots els drets reservats.


C/ Besòs, nº 7 - Sant Adrià de Besòs - Barcelona (Spain) C.P. 08930 Tel. 93 462 18 63
Gerencia: Jose M. Pulido | Dpto. Comercial: José Alcalá | Producción: Montse Saez | Administración | Web master: Jose Mejías | Informática: Pedro Santos | Publicidad: Jose ALcala