Publicitat
Publicitat
Publicitat

Divendres, 14 d'Agost de 2020
Portada Actualitat Esports Cultura Entrevistes Opinió Videos

Redacció - Sant Adrià de Besòs - 5/11/2019

La Fundació Formació i Treball esdevé el braç d'inserció laboral de la Fundació Privada Llegat Roca i Pi
- El conveni de col·laboració té com objectiu potenciar l'impacte social d'ambdues fundacions a l'àrea del Barcelonès nord, especialment al municipi de Badalona.

Fotografia de l’equip de la nova delegació de Badalona

Aquest mes d'octubre ha entrat en vigor el nou acord de col·laboració entre la Fundació Formació i Treball, i la Fundació Llegat Roca i Pi. Les dues entitats van signar el conveni al juliol amb la voluntat que Formació i Treball esdevingui el braç d'inserció laboral de Roca i Pi.

Aquesta col·laboració comportarà l'obertura d'una nova delegació de Formació i Treball al municipi de Badalona. D'aquesta manera es potenciarà l'impacte social a l'àrea del Barcelonès nord -especialment a Badalona-.

L'aliança entre les dues entitats neix l’any 2014 amb l'obertura del Taller Sant Isidre, un centre sòcioocupacional dirigit a persones sense llar amb la finalitat de donar resposta a les necessitats d'aquest col·lectiu al territori -en aquest cas l'entesa també va comptar amb el suport de Càritas-. La trajectòria del Taller ha permès refermar la relació entre Roca i Pi, qui assumeix l'atenció inicial i derivació de persones al taller, i Formació i Treball, qui assoleix el rol d'acompanyament a la inserció.

Àngels, Empresa d’Inserció

La signatura d'aquest conveni també inclou l'aprovació de l'absorció per part de Formació i Treball d'Àngels Empresa d'Inserció. Àngels va néixer el 2014 amb la missió de facilitar la formació, la integració i la incorporació sociolaboral de persones en risc d’exclusió social.
Aquesta absorció determina que les activitats desenvolupades fins ara per Àngels, com són els serveis d'arranjament de la llar per col·lectius vulnerables, passen a integrar-se dins del servei de construcció i reformes que desenvolupa Formació i Treball des de fa més de vint-i-cinc anys.

Noves iniciatives solidàries a Badalona

Per tal d'afavorir l'ocupabilitat de persones en risc d'exclusió social al territori, la col·laboració entre ambdues fundacions actuarà sobre els àmbits estratègics d'acció de Formació i Treball: la formació i inserció laboral, l'entrega social i l'impuls d'iniciatives i serveis solidaris. Pel que fa a la vessant d'atenció a les persones, s'afavoriran activitats formatives en els sectors de la construcció i el manteniment d'edificis, atorgant especial èmfasi a joves migrants sense referents familiars amb l’objectiu d'afavorir la seva regularització i a persones en risc d'exclusió social derivades dels serveis socials municipals del Barcelonès Nord.
Pel que respecta als programes d'entrega social, es manté la missió d’atendre a famílies vulnerables per tal de facilitar-les l'accés a productes de primera necessitat: aliments, roba i mobles. Per últim, es treballarà per enfortir l'oferta de serveis comercials i la cadena d’establiments solidaris de Formació i Treball al municipi badaloní. Exemple d’aquesta línia son l’ampliació del servei de construcció – complementant les reformes, amb pintura i manteniment d’edificis– i l'expansió de la cadena comercial Botiga Amiga.

 

Sobre Fundació Llegat Roca i Pi

La Fundació Privada Llegat Roca i Pi és una entitat de llarga trajectòria a la ciutat de Badalona en la vessant assistencial, pel que fa a l’atenció a les persones grans en situació de dependència, i també amb projectes socials donant suport a tercers, per fer una tasca d’acompanyament i suport a col·lectius més vulnerables, o bé en aliança amb altres entitats. Al llarg d’aquest darrers anys la Fundació ha pres clara consciència de les necessitats socials inherents al territori on s’emmarca la seva acció social, i per tant ha pres la determinació d’articular nous projectes compartits amb altres grans institucions. La missió de la Fundació Llegat Roca i Pi pels pròxims anys es basa en una reorientació de la seva activitat i ha configurat un nou marc d'intervenció, amb la voluntat d’actualitzar la voluntat del llegat, responent a les noves realitats de pobresa, precarietat i exclusió que es donen a la nostra ciutat en el segle XXI.

Sobre Fundació Formació i Treball

La Fundació Formació i Treball (www.formacoitreball.org), promoguda per Caritas Diocesana de Barcelona al 1992, és una de les empreses d'inserció referents per a la creació de llocs de feina dirigits a persones en risc d'exclusió social. Des de la seva creació ha atès a més de 31.000 persones amb un model d’economia circular que impulsa l’ocupació, la sostenibilitat econòmica i el respecte pel medi ambient. La Fundació treballa des d’un compromís basat en la justícia social, posant les persones i les seves necessitats en el centre de l’activitat, amb l’objectiu d’empoderarles per entrar al mercat laboral. Els valors que marquen la seves actuacions, són: mantenir l’esperit de Càritas al servei de les persones, empatia social, dignificació, transparència, sostenibilitat i proactivitat.


| Edició impresa pdf | Edició impresa Online | Tarifes publicitaries | Grupo Area 96 | eltemps 1996-2014 © Àrea Besòs | Tots els drets reservats.


C/ Besòs, nº 7 - Sant Adrià de Besòs - Barcelona (Spain) C.P. 08930 Tel. 93 462 18 63
Gerencia: Jose M. Pulido | Dpto. Comercial: José Alcalá | Producción: Montse Saez | Administración | Web master: Jose Mejías | Informática: Pedro Santos | Publicidad: Jose ALcala