Crea el teu compte
Publicitat
Publicitat
Publicitat

Dilluns, 25 de Maig de 2020
Portada Actualitat Esports Cultura Entrevistes Opinió Videos

Redacció - Sant Adrià de Besòs - 16/8/2019

Nou informe sobre els arbres de la Rambleta
- L' elaboració d'un informe tècnic independent es va acordar en el Ple celebrat el passat 22 de juliol .

Foto: JP

En el Ple municipal del mes de juliol, es va aprovar un punt de la Moció presentada per ERC i SaeC per a la revisió i adaptació del projecte executiu de la Rambleta pel que fa a la tala d’arbres, en el qual s’exigia un informe tècnic independent de l’estat actual dels arbres, de forma individualitzada, així com de les actuacions recomanades en cada cas de forma justificada

Xavier Larruy i Joan Estrada, biòlegs, especialista en el parc fluvial i el seu entorn el primer, i consultor ambiental el segon, han realitzat una avaluació de l’estat actual de l’arbrat existent al passeig de la Rambleta i han elaborat un exhaustiu informe.

La metodologia emprada ha estat mostrejar i inventariar tots els arbres de la Rambleta amb la finalitat de definir el seu estat de conservació i la viabilitat del seu trasplantament. Amb els paràmetres utilitzats (estat del tronc, malformacions de l’arbre, vigor, mida de la capçada, perímetre del tronc a 1,20 m d’alçada) s’ha obtingut l’estat general de cadascun dels arbres de la Rambleta, i per a les palmeres, atesa la major complexitat del seu trasplantament s’ha fet una anàlisi específica amb paràmetres concrets (estat del tronc, malformacions de l’arbre, estrangulaments, arrels superficials, vigor)

S’han comptabilitzat i avaluat 243 arbres de 10 espècies diferents.

Les conclusions per espècie han estat les següents:

  • Xicrandes (109 exemplars): disposen d’un marc de plantació escàs, amb la qual cosa uns arbres amb altres es limiten les possibilitats de creixement, tant per la competència de les capçades com de les arrels. Cal tenir en compte les evidents lesions i malformacions ocasionades per cops produïts pels cotxes que intenten aparcar al costat, com per la competència de llum que s’exerceixen entre elles.

            Estat general bàsicament dolent (38) o regular (59), i 12 tenen un estat general bo.

            Trasplantament no viable, per ser arbres amb força anys, molt envellit i amb un             creixement      deficient, amb lesions i torsions marcades. A més, és una espècie al·lòctona amb un valor          ecològic escàs.

            Proposta: Eliminar els exemplars en estat dolent i mantenir els que estan en bon estat i tants com sigui possible dels que tenen un estat regular, en la seva ubicació actual, dins del           marc del projecte.

  • Eucaliptus (44 exemplars): Es tracta d’uns arbres amb un cert valor ambiental tot i tractar-se d’una espècie al·lòctona. Proposen mantenir-los de manera que es permeti al màxim el desenvolupament dels exemplars existents, eliminant els més vulnerables o amb pitjor estat de conservació. Els espais buits completar-los amb més eucaliptus o amb til·lers de la mateixa Rambleta.

            Estat general dolent en 8 exemplars (2 morts), 9 amb estat regular i  27 exemplars             amb estat        general bo.

            Proposta: Eliminar 12 exemplars i la resta mantenir-los en la seva ubicació actual, excepte un      exemplar jove, amb poques possibilitats de desenvolupament per la seva ubicació, que es         proposa canviar-lo de lloc dins del marc del projecte a l’hivern.

  • Til·lers (34 exemplars): Tenen un marc de plantació més adequat, creixement més vigorós i amb menor percentatge de lesions i malformacions; i major valor ambiental, que les xicrandes.

            Proposta: Trasplantar els 33 exemplars amb major probabilitat d’èxit, en el marc del projecte o        en        els marges del riu,a l’hivern; eliminar el que té un estat general dolent.

  • Palmeres -Phoenix- (33 exemplars): Espècie al·lòctona amb un marc de plantació adequat, creixement vigorós i menor percentatge de lesions greus, però amb algunes que mostren un important procés erosiu a la base que qüestiona la seva viabilitat i que caldria tallar, fins i tot en el cas de no procedir a la remodelació de la Rambleta, pel perill de caiguda. La majoria presenta malformacions al tronc com estrangulaments que poden esdevenir perillosos per a la seva estabilitat. Amb sospites d’atac per morrut en algun exemplar. En el cas de 3 presenten un estat bo, 23 tenen un estat regular i 7 tenen unes condicions físiques dolentes. Es desaconsella el trasplantament de les 7 amb estat dolent i les 10 amb l’estat regular.

            Proposta: Eliminar 17 exemplars i trasplantar 15 exemplars i un fillol d’una d’elles,             en        el         marc del projecte o en algun altre indret de la trama urbana, per la necessitat       d’un     constant          seguiment i tractament a l’estiu.

  • Palmeres-washingtònia robusta- (9 exemplars): Espècie al·lòctona amb 8 exemplars joves i un d’adult amb notable alçada. Creixement vigorós i menor percentatge de lesions i malformacions que les anteriors.

            Proposta: Trasplantament dels 9 exemplars dins del marc del projecte o             secundàriament, en un           altre punt idoni de la trama urbana de la ciutat a l’estiu.

  • Tuia (7 exemplars): Sis exemplars amb creixement força vigorós, amb un baix nombre de lesions i malformacions, i un exemplar adult presenta un estat de conservació molt dolent, cosa que fa pressuposar que es pot morir en breu.

            Proposta: Eliminar l’exemplar malalt i conservar els 6 individus sans, en el marc del             projecte

  • Tipuana (3 exemplars): Exemplars de creixement força vigorós, amb un baix nombre de lesions i malformacions. Valor ambiental moderat; espècies al·lòctones.

            Proposta: mantenir els 3 exemplars en el marc del projecte

  • Pi Pinyer (2 exemplars): Creixement força vigorós, tot i que una unitat està força torta, fins al punt que hi ha perill de que acabi tombant-se. Valor ecològic elevat tot i ser una espècie al·lòctona.

            Proposta: Són espècies força costoses de trasplantar (en cas del que no està tort, que no             s’hauria de trasplantar). El més convenient és eliminar-los, ja que en el marc del       projecte           se’n planten de nous.

  • Arbre de l’amor (1 exemplar): Creixement força vigorós, amb un baix nombre de lesions i una mica de malformació del tronc. Estat general bo

            Proposta: Mantenir l’exemplar en el marc del projecte.

  • Aucària (1 exemplar): Creixement força vigorós, amb un baix nombre de lesions i de malformacions. Estat general bo

            Proposta: Mantenir l’exemplar en el marc del projecteHas d'identificar-te per escriure comentaris. Si no estàs registrat, pots fer-ho aquí
| Edició impresa pdf | Edició impresa Online | Tarifes publicitaries | Grupo Area 96 | eltemps 1996-2014 © Àrea Besòs | Tots els drets reservats.


C/ Besòs, nº 7 - Sant Adrià de Besòs - Barcelona (Spain) C.P. 08930 Tel. 93 462 18 63
Gerencia: Jose M. Pulido | Dpto. Comercial: José Alcalá | Producción: Montse Saez | Administración | Web master: Jose Mejías | Informática: Pedro Santos | Publicidad: Jose ALcala